coaching beyond your dreams

Hem » 2013 » maj

Månadsarkiv: maj 2013

6. Kraftfulla frågor

Att ställa frågor är centralt i hela coachingen, att ställa kraftfulla frågor, är det man önskar mest. Frågor som får till ett skifte, frågor som åstadkommer nya perspektiv, frågor som får personen att verkligen tänka efter och känna lite mer än vanligt. Hur gör man då?
Kraftfulla frågor är oftast enkla och korta. Om man börjar varje fråga med var, när, hur, vem, vilket, vilka, vad – så får man garanterat en öppen fråga. Du kan nästan alltid tillägga –’berätta mer!’ efter en sådan fråga eller du kan använda tystnaden. En stängd fråga får oftast svaret ja eller nej och därmed är det stopp i kommunikationsflödet. Ett annat tips är att aldrig använda varför som inledning till en fråga. Det får oss att gå i försvar och man känner sig ofta anklagad.
Kom ihåg att bara ställa en fråga i taget! Ibland tycker man att man vill förtydliga en fråga och ställer därmed en ny fråga – vilken ska man svara på och förvirringen blir total. Även om du inte är nöjd med en fråga – låt frågan leva sitt eget liv och när du fått svar, kan du ställa en helt ny fråga.
Vid ett tillfälle skulle jag coacha en kvinna, som arbetade i kyrklig verksamhet med barn. Hon hade på något sätt en konflikt med mannen, som skötte ekonomin och hon kunde inte komma runt det utan fastnade hela tiden. Utan att veta var frågan kom från sa jag –’Om du var Gud, vad skulle du säja till de här två människorna?’ –’Oj, det vet jag precis – nu förstår jag.’ Och i och med detta fick hon sina egna värderingar glasklara och visste också vad hon skulle göra. (Hade det inte varit inom kyrkan, skulle jag aldrig ha kommit på den frågan.)
Det är inte coachen som vet om frågorna är kraftfulla – det vet bara personen som får den. Men jag vill i alla fall dela med mig av ett par ’kluriga’ och ibland kraftfulla frågor.
-’Om du vaknar i morgon och finner att frågan du funderar på har lösts – hur märker din omgivning på dig att det har hänt något?’
-’På vilket sätt kan du föra in mer glädje i ditt liv?’
-’Vad skulle du ändra i ditt arbetsliv – om du hade mod?’
-’Om jag träffar dig helt apropå om två år – vad skulle du vilja berätta för mig då?’
-’Vilken dålig vana vill du transformera till en bra vana?’
Tystnaden som en kraftfull fråga. Man avbryter inte folk när de pratar men man avbryter dem när de tänker. Om man tänker sig att man ser hur hjulen snurrar i huvudet så länge det tänks, så är det lättare att vara tyst och vänta på svaret. Då blir tystnaden aldrig obekväm och jag lovar att det kommer mera från den som ska svara.
Om någon svarar –’jag vet inte’ så betyder det oftast –’jag behöver mera tid att tänka’, använd tystnaden och du ska se att svaret kommer.
Träna på att använda tystnaden mera och se vad som händer!
Kolla in fråga 9 under fliken Drömresan!

5. Aktivt lyssnande

Det finns många olika sätt att lyssna på:

Jag hör att du säjer något
Jag hör vad du säjer
Jag lyssnar på vad du säjer
Jag uppmärksammar det sätt du säjer det på
Jag hör ditt röstläge – högt eller lågt, kraftigt eller svagt
Jag ser ditt kroppsspråk – ögon, kroppshållning, armar och gester
Jag känner din energi – positiv eller negativ – svag eller stark
Jag använder min intuition och får en ännu klarare bild av vad du säjer
Jag bekräftar på olika sätt att jag lyssnar aktivt till vad du har att säja
Jag hör vad som inte säjs

Var befinner du dig i olika sammanhang när du kommuniserar och lyssnar?
Som coach är det väsentligt att du kan lyssna aktivt och förstå att det som säjs är viktigt – oavsett hur du bedömer det. Att vara närvarande är en förutsättning för att kunna lyssna riktigt aktivt.

När en av mina döttrar var liten och skulle sova för kvällen, var det vid ett tillfälle många rop på ’mamma, mamma’. Eftersom hon låg på övre våningen, var det mycket spring i trappan för mig och jag hade ju annat att göra tyckte jag. Till slut tröttnade jag, sa i barsk ton när hon återigen ropade –’ Nu måste det vara väldigt viktigt, för annars blir jag jättearg!’ (Inte pedagogiskt men mänskligt.) Då ligger hon hopkrupen när jag kommer in och säjer med ynklig ton -’men mamma för mig är det viktigt!’

Tänk så våra barn kan lära oss om vi bara kan ta emot. Att ta någon på allvar och lyssna aktivt är också en del i att hålla personen högt och se dess potential.

Hur aktivt lyssnar du i en skala från 1 – 10? Hur kan du träna dig i att bli ännu bättre?

Kolla in fråga 8 under fliken Drömresan!

4. Närvaro

Nästa kärnkompetens i coaching är närvaro. Att vara närvarande – så svårt och så enkelt. Det är ju att bara vara.
Efter att Franciscus av Assisi, som var en rik yngling, fått en uppenbarelse, gick han och sålde allt han ägde och gick sin väg. Det började regna och enligt tradititonen kommenterade han händelsen på detta sätt:’- Jag var lycklig, ty för första gången var jag i mitt esse’. (esse=vara)

När du är närvarande och bara är, utan störande tankar, då kan du helt och hållet koncentrera dig på din uppgift. Om det är att coacha, så är du fullt uppmärksam på den du coachar och lyssnar färdigt på vad den personen har att säja. Du tänker inte på dina egna lösningar eller egen agenda, du funderar inte över vad nästa fråga är och du tänker inte på något annat t ex vad ska vi ha till middag i kväll.

Vid ett tillfälle hade jag coachat en person under en längre tid och just vid det här tillfället, upptäcker jag att klockan är 10.50 och klockan 11.00 har jag nästa kund, på ett annat ställe. Jag tappar fokus och försöker sno till en bra avslutning hastigt och lustigt. Nästa gång säjer min kund:’Inte för att jag vill klaga på din coaching men förra gången var inte bra.’ ’Tack för att du tar upp det’, säjer jag ’hade inte du gjort det hade jag gjort det’. Så förklarar jag vad som hade hänt och erbjuder en extra coachtimme. Så enkelt det hade varit att bara säja som det var ’oj, nu har jag nästa kund om 10 minuter’ och så försöka avsluta på ett bra sätt. Som det nu blev, blev hela coachingen ’förstörd’. Så viktigt det är att vara närvarande!

Fundera över hur närvarande du är i mötet med andra människor. Har du kontakt med barn, kan du lära dig att vara mer närvarande bara genom att ge akt på ditt egen närvaro. Föräldrar är ofta någon annanstans i sina tankar, i stället för att vara här och nu hela tiden. Jag påstår inte att det alltid är lätt men träna, träna och lycka till!

Kolla Fråga 7 under fliken Drömresan!

3. Skapa förtroende

Den här veckan vill jag ta upp kärnkompetens 3 ’skapa förtroende’. Du kan läsa mer om dem alla på http://www.icfsverige.se/index.asp?page=7 . Förutom det som står i ICF:s ’skapa tillit och närhet till klienten’ vill jag fokusera på förtroendet.

Att skapa förtroende – hur gör man det?

I mina utbildningar tar jag ofta upp ämnet, jag har frågat runt inför den här bloggen och jag har genom mina erfarenheter hittat tre viktiga komponenter. Olika viktiga i olika sammanhang och personer.
Att vara
• Att tro på andra
• Att kunna

Att vara. Vi människor är egentligen väldigt känsliga för om något är äkta eller ej. Att bara vara eller ha närvaro, gör att du är dig själv. (Mer om kompetensen närvaro i nästa blogg.) Att vara äkta betyder också att du är den du är, varken mer eller mindre och det är det genuina vi söker. Om du i ett möte känner att personen är närvarande både i tanken och i talet, blir utbytet för båda så mycket större och befrämjar förtroendet.

Att tro på andra. När jag blir bemött av någon som verkligen tror på mig och min förmåga, då får jag en skjuts i rätt riktning och kan se möjligheterna lättare. Att själv i ett möte se den andra som en fantastisk människa med hög potential, bidrar till att öka förtroendet mellan er båda.

Att kunna. För många är det viktigt att veta att det finns kunskap (kunskap inte = skolning). Träffar jag en coach vill jag naturligtvis att coachen ska vara kunnig i sin profession, att jag bemöts av motfrågor som är uppriktiga och relevanta och för mig framåt. Att det ger resultat.

Förutom de här tre delarna finns naturligtvis ’den gyllene regel’ som finns i alla stora religioner med lite variationer: ’Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem’. Bemötandet.
Fundera över ditt eget sätt att skapa förtroende, tänk på situationer, där du har ett stort förtroende. ’Hur har det blivit så?’ Tänk på någon som du har stort förtroende för, ’Vad är det som gör att du har förtroende för den personen’. Hitta ditt eget sätt och vidareutveckla det.

Kolla in fråga 6 under fliken Drömresan!