coaching beyond your dreams

Hem » 2013 » juni

Månadsarkiv: juni 2013

9. Utforma handlingar – vad, hur, när

När jag började som coach, var jag lycklig över att någon nått en ny insikt, ett skifte eller en förändrad syn. Men så småningom förstod jag att coaching är mer än så. Coaching handlar om handlande, agerande, prövande och tränande. Kärnkompetenserna på slutet av listan är väl så viktiga. Det är dessa som får oss att verkligen sätta handling bakom orden.

Det är framförallt tre frågor, som behöver besvaras för att det ska hända något.

VAD ska göras?
Ibland är det ganska enkelt att veta vad som ska göras. Kanske coachingen gått ut på att hitta en handling, som är tydlig. Men svårigheten är när det är fråga om ett beteende som ska ändras. Ganska ofta kommer man till en coach och får inte rätsida på ett visst beteende. Då gäller det att man hittar träningstillfällen! Om jag vill ändra mitt beteende eller synsätt, kan jag försätta mig i situationer, där jag får möjlighet att träna min nya inställning. Hitta dem och framför allt coacha på

HUR det ska göras. Hur många utredningar och beslut finns i detta land, som aldrig blivit genomförda för att man inte vet hur det ska göras. Att coacha fram tillvägagångssättet ökar drastiskt sannolikheten att det verkligen kommer att genomföras. Så glöm inte huret!

Något som också hjälper till att få saker gjorda är att coacha i framtiden när det är gjort. Frågor som:
– ’Vad blev du mest stolt över när du gjort det du bestämt?’
– ’Vad var enkelt i processen?’
– ’Vem eller vad tog du hjälp av?’
– ’Vad blev du mest förvånad över?’
– ’Hur kändes det när det var klart?’
– ’Vad vill du säja till dig själv?’

Det är viktigt att man verkligen är i framtiden och tittar bakåt på det som blev gjort – inte stå här och titta framåt. För att underlätta brukar jag fråga när det ska vara gjort och konkretisera det tillfället.
Exempelvis den 15 oktober,
– ’Var befinner du dig?’
– ’Vad är det för väder?’
– ’Hur känner du dig?’
och flera frågor som gör situationen tydlig.

Som sagt – glöm inte att utforma handlingarna, det går att göra i de allra flesta coachingar.
Frågan om NÄR det ska göras kommer i nästa blogg under planering och målsättning.
Till dess HANDLA!

Kolla in fråga 12 under fliken Drömresan!

8. Skapa medvetenhet

Coachingen syftar till att skapa medvetenhet så att man kan ta beslut, som på något sätt förbättrar eller förändrar den situation man befinner sig i. Men . . . . . medvetenheten bör komma inifrån den coachade själv. Att själv upptäcka och inse, vem jag är, var jag befinner mig, hur det ser ut runtomkring mig, vad jag känner och kanske i detta läget aldrig vågat se, kunnat se eller på annat sätt inte varit medveten om. Det skakar om, skapar nya möjligheter – ibland skrämmande ibland ytterst befriande.

Ett bra sätt att skapa medvetenhet är att vid jämna mellanrum i coachingen låta personen själv sammanfatta hur långt vi kommit. Av det får man
1) veta vad som är viktigt (det andra behöver inte upp igen)
2) veta var personen befinner sig (eftersom man tar upp det som är aktuellt) och
3) veta hur man går vidare.

Ett annat sätt är att som coach sammanfatta men då får man risken att det är vad coachen uppfattat som viktigt, vilket inte på något sätt behöver vara fel men det man själv säger (den coachade) stannar kvar bättre.

Som coach kan man spegla den man coachar, man talar om vad man ser, hör och uppfattar. Iaktta kroppsspråket och du får information, som du kan förmedla till den du coachar. Exempelvis kroppshållning, gester och inte minst röstläget. Om någon har sagt något med tonlös röst och du ber om en stark röst med samma innehåll, är det minst sagt förvånande vad det kan förändra. Kom också ihåg att höra det som inte säjs.

Ofta kommer aha-upplevelsen i att man blir medveten och som nybliven coach tyckte jag att nu var jobbet gjort. Yesss, shift happens! som man sa på en coachkonferens jag var på. Man var så lycklig att de förstått vad det handlade om och vilket skifte man åstadkom. Men det är minst lika viktigt att medvetenheten resulterar i handlingar – men mer om det nästa gång!

Till sist – sluta aldrig en coaching utan att fråga:’Vad tar du med dig från den här coachingen?’ En suverän fråga som ger något att ta med sig för den som blir coachad, ett kvitto på vad coachingen gett för coachen och oftast en medvetenhet om vad coachingen faktiskt gett!

Vad tar du med dig från den här blogginlägget?

Kolla in fråga 11 under fliken Drömresan!

7. Direkt kommunikation

Direkt kommunikation är enligt min personliga åsikt en felöversättning eller kanske ’snedöversättning’. Jag tror att rak kommunikation bättre svarar mot vad som menas.

Det är den här kompetensen, där man använder språket på ett respektfullt, klart och tydligt sätt. Att inte snärja in frågorna utan vara rak och direkt, är väsentligt för att man ska förstå och kunna koncentrera sig på innehållet. Att ’dansa med kunden’ är ett begrepp som ofta förekommer när man ska beskriva direkt kommunikation, man ska kunna följa i dansen.
Här hittar man också utmaningarna. Att kunna och våga utmana den man coachar, möjliggör ett växande, inte att ’tassa på’ och inte stöta sig, kanske inte säja det man ser och observerar. Att verkligen ta fram i dagen, det kunden inte vågar eller vill se. När jag ibland är mentorcoach till andra coacher, kan jag tycka (apropå dansen) att samtalet är en stilla foxtrot men alla skulle må bättre av några riktigt kraftfulla tangosteg.

För att få till ett perspektivbyte kan det vara värdefullt att jobba med metaforer, bilder och annat, som tar bort fokus från det man fastnat i och hjälper till att se från ett annat håll. Plötsligt kommer man ifrån sina gamla hjulspår och kan fokusera på vad det egentligen handlar om.

Jag tycker också att känslorna hör hemma här. Om man som jag jobbat med emotionell kompetens, vet man hur oerhört viktiga känslorna är både i privatlivet och arbetslivet. De spelar oss många fler spratt än vi tror. Dessutom är de så värdefulla att ta till hjälp när man vill åstadkomma bestående förändringar. Det vi lärt oss i huvudet, blåser lätt bort men har man förankrat förändringen i känslan, är sannolikheten mycket större att man verkligen genomför den.

Tänk på en situation, där du vill ha en förändring, se situationen som en plats du väl känner till. Vilka faktorer finner du som liknar och vilka är verkligen olika? Vad i den här platsen vill du ha med i förändringen? Vad är attraktivt och vad vill du undvika? Fundera på olika perspektiv och se vad du kan få ut av det! Lycka till!

Kolla in fråga 10 under fliken Drömresan!