coaching beyond your dreams

Hem » 2013 » juli

Månadsarkiv: juli 2013

10. Planera och sätta mål

NÄR ska det göras. Det räcker inte bara med att bestämma sig för vilka handlingar som ska göra, det kan vara väl så väsentligt att veta när det ska göras. Ett sätt är att bestämma när i tiden det ska ske. På min tid på Trygghetsrådet, kom kunden ofta fram till vad som skulle göras, exempelvis ringa en presumtiv arbetsgivare. Då kunde konversationen gå så här: -’När ska du ringa?’ – ’Nästa vecka.’ – ’När i nästa vecka?’ –’På onsdag.’ – ’Vilken tid?’ –’Förmiddagen.’ – ’När på förmiddagen’ –’Klockan 11.’ Ibland kunde jag till och med dra till med –’Och hur får jag veta att du gjort det?’ (Kanske inte riktigt en coachfråga men den hjälpte mycket.)

Genom att hjälpa till att precisera och bestämma tidpunkt gör kunden ett åtagande inför en annan person, vilket är viktigt för att handlingarna verkligen ska utföras. Det är dock inte fråga om läxa och läxförhör nästa gång, eftersom det hela tiden är kundens eget ansvar. Frågan jag kunde ställa nästa gång var ofta: –’Är det något du vill berätta om som har hänt sen sist?’ Kunden väljer vad han/hon vill berätta. Han/hon har kanske gått vidare och det som var så viktigt sist, kanske inte alls är viktigt längre för det är gjort och idag är det andra saker som står i förgrunden. Det är också viktigt att inte bli kvar för länge i det som gjorts utan kom ihåg att gå vidare och se framåt.

När det gäller målet och hur man kommer dit, är det av stor betydelse att målet är så tydlligt som möjligt, så att du vet vart ni ska gå. Vid ett tillfälle då jag coachade en chef, tyckte jag att det var solklart att vi var framme vid målet och ställer frågan: -’Är vi vid målet nu?’ – ’Nej inte riktigt’. -’Vad är det som fattas?’ –’Jag vågar inte.’ Det var en nyttig tankeställare för mig och efter det ställer jag alltid frågan: -’Hur nära målet är vi nu?’ Det betyder att man kan ställa den frågan när som helst under coachingen och uppmärksamma kunden på att det sker framsteg. Samtidigt påminner man om målet och detta kan vara särskilt viktigt om kunden är ute på ’villovägar’. Ett inte så ovanligt flyktbeteende är ju att gå in på sidospår och tala om sånt som inte har med ämnet att göra.
Så kom ihåg målet och tappa inte siktet!

Kolla in fråga 13 under fliken drömresan!