coaching beyond your dreams

Hem » 2013 » augusti

Månadsarkiv: augusti 2013

Fallgropar i coaching

Alla fallgropar som finns i coaching har jag varit och besökt, jag kan dem, jag har ramlat i dem men nuförtiden klarar jag oftast att navigera mellan dem. Jag kommer att beskriva några, som har varit besvärliga för mig och kom ihåg, ju mer man tränar dess bättre blir man på att undvika dem!

Egen agenda.
Så svårt det är i början att inte ha min egen agenda, hitta mina lösningar och se hur det skulle kunna vara, jag har ju själv upplevt detta och vet hur man kommer ur det. Kom ihåg att man kan inte låna ut sina glasögon till någon annan – de passar sällan.
Manipulerande/ledande frågor
Jag vet ju vad den här personen behöver göra för att hitta rätt väg, jag ställer frågorna så att han/hon hittar ’rätt’ svar d v s mina lösningar. Så snart du använder ledande / manipulerande frågor har du en halv egen agenda.
Man vill så gärna hjälpa
Jag vet ju hur det ’bästa’ sättet är, varför gå omvägen över en massa frågor, när jag bara kan berätta. Och man vill ju så gärna hjälpa. Den allra bästa hjälpen är att få personen att hitta sin egen lösning, som passar för honom/henne. Tänk efter hur det kan kännas att ha kommit på det!
Jag har en jättebra lösning
Ofta får jag ämnen som jag själv har stått inför, vet hur jag gjorde då och hur jag hittade min lösning. Kom ihåg det är min väg – inte någon annans!
Vill du höra hur jag gjorde i en liknande situation?
Genom att ställa den frågan, tycker jag att jag lämnar öppet för att berätta om min lösning. Vem svarar nej på det? Nej, det är inte coaching, se de övriga fallgroparna ovan.
Mässande
Ibland kan jag bli så uppfylld av ett ämne så jag väver in en massa ’förståndiga’ synpunkter i coachingfrågan, nästan så frågan kommer i skymundan och jag som coach tar plats med mitt tyckande och mina synpunkter. Ju kortare frågor – desto kraftfullare (inte alltid men ofta).
Varför?
Frestas inte av att använda varför som början på en fråga. ’Normala’ frågor börjar ofta på varför – men just ordet varför får oss att lätt gå i försvar. Man känner sig anklagad och besvarar frågan utifrån känslan att vara påhoppad.
I stället för att lyssna efter nycklar – fokusera på det jag känner mig hemma i.Ett coachsamtal kan hamna på många olika sätt beroende på vad coachen väljer att gå vidare på. Försök lyssna efter nycklar i stället för att gå vidare inom det område jag känner mig hemma i. Nycklarna känns igen på att man säjer det i förbigående, har ofta med känslan att göra och kommer ofta igen.
Jag kan området – vet hur det ska görasDet är svårare att coacha inom ett område jag kan, för jag vet ju hur man bäst gör på det ena eller det andra viset. Ofta vill chefer att man ska ha varit chef, för att känna förtroende för coachen, det är inte alls nödvändigt. Jag har t ex coachat hur man rider in en häst, jag vet ingenting om hästar och det gick alldeles utmärkt.
Läxa – läxförhör
Att ge läxa till nästa gång är vanligt och ofta mycket bra. Men använd inte ordet läxa och jag brukar fråga:’Vad vill du göra till nästa gång?’ Man överlåter ansvaret för sitt agerande till den som blir coachad.
Nästa gång brukar jag fråga:’Vad vill du berätta om vad som hänt sen sist vi sågs?’ Detta för att få en känsla av vad som är aktuellt idag. Om personen i fråga har gjort sitt åtagande, har man kanske lämnat det bakom sig och gått vidare.
Ha färdiga frågor i beredskap
Frestas inte att fundera över frågor medan personen svarar. Dels kommer frågan kanske vara inaktuell, eftersom svaret gett en annan inriktning, dels tappar man hela närvaron och det kommer att märkas direkt.
Staplade frågor
Jag är inte nöjd med frågan jag ställer utan vill förtydliga den. Följden blir att det blir två eller fler frågor som ska besvaras och detta skapar förvirring och det blir otydliga svar. Låt den första frågan ’leva sitt eget liv’ och om det inte blir bra, ställ en ny fråga.
Att inte lämna över ansvaret helt
Om jag som coach lämnar över hela ansvaret för coachingen kommer jag att känna mig upplyft och full av energi när coachingen är över. Om jag i stället tar över ansvaret, kommer jag att vara trött och känna mig dränerad. Däremot har jag ansvar för att ställa frågor, som ger nya perspektiv och lösningar för den jag coachar.
Lycka till med att undvika fallgroparna!

Kolla in Fråga 15 under fliken Drömresan!

11. Framgång och ansvarstagande

Ansvarstagande. Att hela tiden låta den coachade själv ta ansvar för sin situation och sina beslut, är av avgörande betydelse. Framför allt är det viktigt att ställa frågorna och vänta på svaret – vad det än blir. Ibland kan frestelsen att ha en bra lösning finnas i bakhuvudet och jag hjälper ju den här personen genom att ge en perfekt lösning tycker jag (se Egen agenda 28 mars 2013). Men det är min lösning som skulle passat mig i min situation inte den jag coachar. Även när det gäller handlingar, vad, hur och när det ska göras. Det bästa är att låta personen själv välja vad, hur och när det ska göras. Och tänk på att vid nästa tillfälle, kan man bara ställa frågan:-‘Är det något som har hänt sen sist, som du vill berätta om?’ Absolut inte ”läxförhör”! Man har kanske utfört allt som man bestämt sig för och lagt det bakom sig och befinner sig nu i en annan situation.
Du kan känna igen var ansvarstagandet finns hos dig själv eller hos den du coachar. Blir du trött och slut av coachingen, lämnar du troligen inte över hela ansvaret. Men känner du dig som coach upplyft, stärkt och tillfreds efteråt är förmodligen hela ansvaret hos den du coachar.

Framgång. De framgångar man uppnår behöver få uppmärksamhet. Man pratar ibland om att fira framgången och i det här landet firar man födelsedagar, jul, påsk och midsommar, allt annat är mer eller mindre töntigt. Jag säjer inte att jag tycker det men jag har ofta mött den föreställningen. Men för att ändå ta vara på firandefaktorn i coachingen brukar jag ställa frågan -‘Vad är framgång för dig i det här ämnet?’ Och nästa fråga blir då -‘Hur tänker du uppmärksamma det?’ Så kommer firandet in i bilden och framför allt blir man varse sina framsteg.
När firade du senast en framgång du haft?

Kolla in fråga 14 under fliken Drömresan!