coaching beyond your dreams

Hem » 2013 » september

Månadsarkiv: september 2013

Lösningsboxen

Så snart det uppstår ett dilemma, en svårighet eller ett hinder existerar i samma stund en lösning. Jag brukar använda lösningsboxen för att lättare upptäcka den. Vid några tillfällen har jag coachat enbart Saras box och lösningsboxen och det har visat sig kunna hjälpa personerna vidare. Vid ett tillfälle hittade personen ifråga en lösningsbox med ett band knutet runt den och inser plötsligt att det är hon som bundit bandet och därmed hindrat sig själv från att hitta lösningen.
Principen för lösningsboxen är densamma som för Saras box. Jag brukar be den coachade att leta reda på lösningsboxen, leta i hela universum – hitta den. Ibland är den nära, ibland en bit ifrån, ibland nästan onåbar och ibland är den inuti personen själv. Det är viktigt att ämnet är ordentligt definierat innan du går ut för att leta efter lösningsboxen och förmodligen har personen blivit coachad en stund.

Lösningsboxen kan användas så här:
1. Leta reda på din lösningsbox, ta tid på dig för att hitta den, sök i hela universum.
2. Vad står det för ord på framsidan av boxen, som har att göra med lösningen på ditt dilemma?
3. Vrid på boxen och se vad det står för ord till vänster.
4. Vad står det för ord mittemot till höger på boxen, som har att göra med lösningen?
5. Vad står det för ord på baksidan, det som ingen ser?
6. Lyft upp boxen och se vad som står under boxen, det som absolut ingen ser?
7. Titta på ovansidan och se vad det står för ord där?
8. Nu kommer lösningen när du öppnar boxen – vad finns där?
9. Ta upp det och se om det finns ytterligare någonting i boxen.
(det kan man göra flera gånger tills boxen är tom)
10. Be om en sammanfattning i en mening vad lösningen är och hur den kan användas.
Ibland ber jag om färg utanpå och inuti boxen och kanske frågar jag vad de färgerna står för.

Försök undvik att använda ordet problem i coachingen överhuvudtaget. Det har en tendens att göra det svårare än det är och gör att man lättare fastnar i svårigheten.
Pröva Saras box och lösningsboxen på dig själv och se om det fungerar. Lycka till!

Kolla även in fråga 17 under fliken Drömresan!

Saras box

Hur ska man som coach få fram ämnet för coachingen? Det är av stor betydelse att man får fram vad det egentligen handlar om, för att få coachingen att bli riktigt verkningsfull. För detta ändmål kom jag vid ett tillfälle på att man kunde använda en box, en tänkt box, som det på varje sida står ett ord, som har att göra med ämnet. Jag har valt att kalla detta verktyg för SARAS BOX.

Den används på följande sätt:

1. Tänk dig en box, vad står det för ord på framsidan av boxen, som har att göra med ämnet för coachingen?
2. Vrid på boxen och se vad det står för ord till vänster.
3. Vad står det för ord mittemot till höger på boxen, som har att göra med ämnet?
4. Vad står det för ord på baksidan, det som ingen ser?
5. Lyft upp boxen och se vad som står under boxen, det som absolut ingen ser.
6. Titta på ovansidan och se vad det står för ord där.
7. Nu kommer det som ämnet handlar om när du öppnar boxen – vad finns där?
8. Ta upp det och se om det finns ytterligare någonting i boxen.
(det kan man göra flera gånger tills boxen är tom)
9. Be om en sammanfattning i en mening vad ämnet är och vad coachingen ska handla om.
Ibland brukar jag fråga vad boxen har för färg och vad den färgen står för och ibland frågar jag vad boxen har för färg inuti och på samma sätt, vad den färgen står för.

Jag har fått de mest fantastiska beskrivningar på det här viset. Det gäller att man tar fatt i det ord, som först dyker upp, att inte tänka för länge. Ibland hittar man inget ord, gå vidare ändå. Oftast kan man ganska lätt sätta ihop en mening med ämnet och coachingen bli mycket lättare när man vet vad det egentligen handlar om.

Pröva använda boxen och se om den gör nytta för dig och den du coachar.
Lycka till men glöm inte namnet Saras box!

Kolla även in fråga 16 under fliken Drömresan!