coaching beyond your dreams

Hem » 2014

Årsarkiv: 2014

Perspektivbyte – djur

Att coacha ett perspektivbyte med hjälp av djur är spännande. Man vet aldrig vad som kommer upp och framför allt brukar den som blir coachad bli både förvånad och överraskad.
Exempel på frågor:
– ’Om du jämför din situation med ett djur, vilket djur skulle du välja då?’
För att få bort vad man fastnat i i en situation, kan det vara bra att ta någonting helt annorlunda, som t ex ett djur. Ämnet behöver inte alls ha någon anknytning till djur utan bara bli jämförd med det. Be att de tar det djur, som först dyker upp – inget ’sorterande’ eller eftertänksamt val mellan olika djur.
– ’Vad är utmärkande eller typiskt för det djuret?’
Här gäller det att höra och observera vad som dyker upp, är det egenskaper, utseende eller något annat. Som coach kan man redan här se vad som har bäring på situationen som coachas. Kanske ska det användas senare när ’djur-sekvensen’ är färdig.
– ’Vilka egenskaper har det?’
– Tänk på att alla goda egenskaper finns hos den person som blir coachad, annars skulle man knappas se dem. Kan också vara bra att ta fram innan coachingen är klar. Försök gärna få fram fler egenskaper.
– ’När du tänker på det här djuret, vad känner du då?’
Här får man fatt i känslan, försök få den beskriven så utförligt som möjligt, gärna var i kroppen man känner känslan och vad den står för. Om situationen och ämnet i coachingen har med känsla att göra, är detta en ytterligt viktig passus.
– ’Vad är det bästa du kommer på, när du tänker på det här djuret?’
I sökandet efter situationens positiva sidor, är den här frågan mycket viktig. Även om det är en knepig eller svår situation som coachas, finns det alltid något bra med den också.
– ’Hur skulle du kunna använda dig av de här egenskaperna, din känsla för djuret eller något annat som kommit upp i din situation?’
Här knyts allt samman, se på situationen utifrån vad som kommit fram och låt djuret ännu mer bli situationen. Titta mer på egenskaperna, känslan och det positiva i ’djur-coachingen’ för att kunna användas i ämnet som coachingen rör. Själv tycker jag att det kommer de mest fantastiska resultat när man använder djur som ’coachverktyg’.

Perspektivbyte – de 4 elementen

Ett spännande sätt att få till stånd perspektivbyte är att använda sig av de fyra elementen: Jord, luft, vatten och eld. Alla har vi ett förhållande till dessa element och elementen kan se så olika ut att de är användbara i nästan alla sammanhang.

-Tänk dig att du har en situation, som du vill bli coachad på.

Om du tänker dig den situationen som luft, vad slags luft skulle det kunna vara?

Svaren kan bli hur olika som helst, kanske är det hög klar luft eller dis och dimma eller varm sommardags-luft eller kall luft, som en vinterdag. Nästa fråga blir att berätta mer om luften och framförallt:

– vad står den luften för för dig?

– Berätta mer!

Sedan fortsätter du och frågar om eld.

– Tänk dig den här situationen som eld, vad slags eld tänker du på då?

– Vad står den elden för för dig?

– Berätta mer!

På samma sätt behandlas jord och vatten. Stanna gärna en stund vid varje element och träng djupare in i ämnet. När alla element utforskats, kan man gå vidare på olika sätt. Till exempel kan man fråga om de här olika elementen har något gemensamt eller en röd tråd. Man kan också fråga vad som kommit fram om situationen man coachats på. Vid något tillfälle frågade jag:- ‘Om du blir det här vattnet du beskriver, vem är du då?’ Det gav en spännande ingång till fortsättningen av coachingen.

Vad som händer när man coachar med hjälp av elementen, är att man befinner sig nån annanstans än i den situation man tänker på. Det blir helt annorlunda och ibland har det hänt att man ’glömt bort’ situationen och när man återvänder till den, hittar man helt nya insikter.

Det är som alltid viktigt att känna av när man ska använda det ena eller det andra sättet för perspektivbyte och det kan du utveckla genom att använda din intuition. Men det är ett ämne för ett annat blogginlägg!

Lycka till!

Perspektivbyte – intellekt, känsla, visdom

I coaching är ett perspektivbyte ett verksamt instrument. Det kan se ut på många olika sätt och några av dem kommer jag ta upp här på bloggen. När man kommit en bit in i coachingen, klargjort vad ämnet egentligen handlar om och kanske ’kört fast’ eller bara vill ha ett annat perspektiv, då kan man använda intellekt, känsla och visdom. Ibland använder jag orden huvud, mage, hjärta.

Intellektet finns i huvudet, det är det som organiserar, tänker logiskt, får saker gjorda och är rationell. Intellektet använder kunskap och är den vuxne, som vet bättre. Vi använder oftast intellektet och låter det ta oförtjänt mycket plats men kom ihåg det är en ovärderlig tillgång.
Känslan finns i magen och är den som inte knackar på utan bara rusar in. Den beter sig inte ’uppfostrat’ utan skriker och gråter och skrattar utan att censurera sig. Känslan är det lilla barnet, som instinktivt känner vad som är rätt och fel utifrån känslan.
Visdomen finns i hjärtat och är den samlade erfarenheten utifrån både känsla, kunskap, reflekterande och alla upplevelser som tillfört just visdom. Det är den gamla människan, som varit med om det mesta. Alla människor har visdomen i sig men de flesta tilltror den sällan och lyssnar på den ännu mera sällan.

När man coachar perspektivbyte med hälp av intellekt, känsla och visdom är det viktigt att coachen först redogör för de olika egenskaper intellekt, känsla och visdom har. Sen låter man de tre samtala sinsemellan om det ämne som coachingen handlar om. Man kan också blanda in den man coachar i samtalet.
Exempel på frågor:
’Vad säjer känslan om den här situationen?’
’Vad säjer intellektet till känslan?’
’Vad anser visdomen om vad de övriga två tycker?’
’Vad vill du själv säja och till vem?’
’Vilken lösning hittar intellektet, känslan, visdomen (3 frågor)?’

Det fantastiska är att varje person jag coachat på det här sättet har svar på alla frågor. Man vet precis vad de olika ’inneboende’ har att tillföra till ämnet och ger ett perspektiv, som inte bara fastnar i huvudet. Det är också svårare att smita undan frågorna, när de ställs till ’någon annan’ än jag själv. Jag är ofta oerhört imponerad av vad visdomen har att tillföra men att ändå ta hänsyn till både känsla och intellekt och att sammanföra detta till en lösning är en mycket spännande process.
Lycka till!