coaching beyond your dreams

Hem » 2015 » augusti

Månadsarkiv: augusti 2015

Gruppcoaching -Tillfällen för gruppcoaching

 

 

När kan man använda gruppcoaching?

Det kan till exempel användas för att

·      Utveckla verksamheten  Att gruppcoacha för att få utveckling av verksamheten ger ofta bredare perspektiv på verksamheten. Vid ett tillfälle kom till exempel bemötande av kunder och förhållningssätt i verksamheten upp. Något som kanske annars inte skulle ha getts så stort utrymme. Nu valde man att även jobba aktivt med dessa områden. Dessutom skulle det inte belasta budgeten med kostnader men däremot ge en effektivare verksamhet, som gynnade intäkterna.

·      Fånga upp nya idéer, en målinriktad och konstruktiv väg, som kan vara ett alternativ till brainstorming. Genom att coachingen tar upp aspekter från många olika håll, befrämjar detta nytt tänkande. Många nya förslag kommer upp och man betraktar dem förutsättningslöst. Dessutom tas bra idéer om hand i och med att man i coachingen även utformar handlingar.

·      Sätta fokus på ett speciellt område. Att coacha i grupp när det gäller en speciell fråga ger ofta många förslag, som man kanske annars inte hade tänkt på. Genom att formulera frågorna coachande, kommer nya vinklingar upp och området blir allsidigt belyst.

·      Hitta en lösning på en situation eller en fråga.Precis som i individuell coaching är coaching ett bra sätt för att hitta annorlunda och kanske bättre lösningar på en fråga. Dessutom använder man hela gruppens kapacitet, vilket gör att det blir många fler synpunkter

·      Gruppen ska ta eget ansvar för vad som händer. Genom att man i coachingen ger hela ansvaret till gruppen, blir gruppan automatiskt tränad i att ta sitt fulla ansvar. Det kan ge gensvar i verksamheten i övrigt också om man gruppcoachar regelbundet.

·      Förbättra klimatet i gruppen.Eftersom man hjälps åt att hitta svaren och är aktivt deltagande förbättras oftast klimatet i gruppen. Man får ett gemensamt mål och att poängtera acceptans i coachingprocessen ger också ett bättre och mer tillåtande klimat.

·      Förbättra samarbetet i gruppen.Det aktiva deltagandet gör att alla hjälps åt. Förslag och synpunkter bygger vidare på det som sägs och därför blir man medveten om samarbetet. Det går bättre att gruppcoach om alla hjälps åt och plötsligt är man mitt i ett aktivt samarbete inom gruppen.

Kan det finnas fler anledningar till att gruppcoacha? Skriv gärna och ge dina synpunkter!

 

 

 

Gruppcoaching – samtalet

GRUPPCOACHING – samtalet

Av alla förberedelser inför gruppcoachingen har man mest att vinna på samtalet med var och en innan man startar upp. Det behöver inte vara så märkvärdigt, bara ett samtal för att klargöra vad som väntar gruppen och den enskilde.

Förutom att man lär känna varandra lite grand och kanske presentation av coachen, brukar jag ha tre frågor som alltid ingår.

  1. ’Vad vet du om coaching?’

Nästan alla har i nuläget en uppfattning om coaching men den varierar i det oändliga. Att förklara och beskriva coaching underlättar när coachingen börjar och man kan möta rätt förväntningar. Det kan ibland vara bra att ge en kort demo-coaching.

  1. Vilka förväntningar har du på gruppcoachingen?’

Här finns tillfälle att rätta till missförstånd eller orealistiska förväntningar. Men också att förklara vad gruppcoachingen kan ge om alla är delaktiga.

  1. ’På vilket sätt kommer du delta aktivt?’

Det är viktigt att poängtera hur viktig närvaro och delaktighet är och hur det påverkar resultatet. Här brukar jag också fråga –’Vill du vara med?’ Frivilligheten är betydelsefull i såväl enskild coaching som gruppcoaching.

När du haft ett första samtal, har man som coach redan etablerat en kontakt och man behöver inte försöka lära känna varandra och fundera över vem coachen är, när gruppcoachingen väl börjar. Jag har fått många återkopplingar på att man kommit långt redan från början i gruppcoachingen med hjälp av första samtalet.

Fundera över hur du själv skulle vilja ha första samtalet om du var med i gruppen?

Gruppcoaching

Då ska jag äntligen sätta igång bloggen igen!
Ämnet för mina bloggar kommer vara gruppcoaching.

Eftersom jag förhoppningsvis kommer ut med en bok/handledning i ämnet inom kort, tänkte jag betrakta gruppcoachingen ur lite olika aspekter. Jag har många erfarenheter att dela med mig av och jag kommer också ha synpunkter, exempel och tankar om gruppcoaching.

Jag börjar lite lätt med att ta upp namnet. Heter det Gruppcoaching eller Teamcoaching. Som vanligt lånar vi in engelska ord och gör dem till våra. Men jag ser en tydlig skillnad mellan grupp och team.

TEAM
är en grupp personer, som ska göra ett arbete tillsammans. Oftast återfinns team i arbetslivet men även inom idrotten finner vi olika slags team. Det övergripande målet eller arbetsuppgifterna brukar vara gemensamma men ofta har teammedlemmarna olika ansvarsområden. Utmärkande är att alla ska jobba mot målet.

GRUPP
är en samling personer, som har någonting gemensamt men behöver inte vara ett team. Det kan vara gemensamt intresse, politiskt, ämne, egen utveckling eller något annat som kommer att avhandlas. Många gånger får man ett bättre resultat just för att man är en grupp med mer kunskap, kreativitet och engagemang.

Om man coachar en grupp eller ett team har ingen betydelse för coachingen, det är samma tillvägagångssätt och nästa gång kommer jag skriva om hur man startar upp gruppcoaching.

Hur många grupper eller team ingår du i? Räkna efter och du kommer att bli förvånad över resultatet!